Man ska göra det man är bra på!

Det fantastiska med oss människor är att vi är olika!

Det jag vill poängtera är att vi på så många sätt kan komplettera varandra, speciellt inom företagen!

Den enas svaghet är den andres styrka sägs det, och det kunde väl inte sagts bättre.

Det man inte klarar själv, kan någon annan.

Inom föreningslivet har jag sett ett stort bortfall av intresse nu när nästkommande generation behöver ta över.

Jag ser ofta trötta styrelser och oengagerade medlemmar. Medelåldern börjar bli hög, och dessa människor kommer inte från en generation som är digitaliserad, de kommer från en tid som tyvärr börjar tyna bort. De få tappra yngre själarna som engagerar sig möts av en stor motgång, vet inte vart de ska börja och även om viljan finns, kanske inte tiden eller kunskapen gör det.

Jag har varit med och vänt en förening, digitaliserat marknadsföring och bokföringen, renoverat lokalerna, ansökt om bidrag ingen tidigare vetat om, arrangerat aktiviteter och gett medlemmar och övriga styrelsen hopp. Nu vill jag hjälpa fler! Jag vet att det går, och jag är inte rädd för att ta i.

Jag anser att föreningslivet är värt att kämpa för!

Föreningar ger gemenskap, är socialt och värdefullt! Det kan ske så många fina utbyten mellan generationer om man bara är ödmjuk. Socialt idag är ofta digitaliserat, och har tappat det fysiska.

Jag anser att bygdegårdar är ett arv vi har en skyldighet att föra vidare, och inte låta dessa bli främmande för kommande generationer.

Stressade företagare, jag finns här!

Alla företagare kanske inte är lika bra som arbetsgivare eller administratörer.

De som har bra ideér, kanske har svårare att förverkliga dom.

Mekaniker borde vara i verkstaden, lantbrukare ute på åkrarna och säljarna i sina butiker. Inte på kontoret.

Jag skulle vara en usel pizzabagare, mekaniker eller plåtslagare, jag är som bäst på kontoret!

Och man ska ju göra det man är bra på!

Min affärsidé bygger på just det här!

Att vara där man trivs, göra det man är bra på och att livet som företagare inte behöver innebära massa smärtsamma och tidskrävande måsten. Jag tror att människan och företagaren håller längre och lever lyckligare om man går efter den filosofin.