INTEGRITETSPOLICY SAMT SEKRETESS - NYBERGS ADMINISTRATION

 

Så här skyddar jag dina personuppgifter.

Syfte: Nybergs Administration värnar om din integritet. Jag vill att du som kund ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till mig. Syftet med policyn är att du ska få veta hur jag behandlar dina personuppgifter.

Bakgrund: Jag behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja mina åtaganden. Min utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och jag strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Jag behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppdragen jag utför. Du har rätt att neka att jag använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Riktlinjer: Jag behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag.

Här följer exempel på personuppgifter jag behandlar:

- Kontaktuppgifter som till exempel namn, telefonnummer och e-postadress - Avtalsrelaterad information

Varför behöver/behandlar jag dina personuppgifter?

- För att kunna fullgöra avtal 

Hur får jag tillgång till dina personuppgifter?

- Uppgifter som du tillhandahåller mig  direkt - Uppgifter som jag får från offentliga register - Uppgifter som jag får när du kontaktar mig, besöker mig eller på annat sätt tar kontakt med mig.

 

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt. Jag lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla mina förpliktelser enligt avtal eller lag.  Jag överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.

 

Rättelse och insyn: Nybergs Administration strävar efter att all den information som jag behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter jag samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som jag registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande min behandling av personuppgifter ber jag dig kontakta mig.

Jag tar sekretess på stort allvar och ser det som en självklarhet att mina kunder ska känna sig trygga i att jag skyddar deras information.

Därför deltar jag inte i intressekonflikter, jag delar inte känslig information mellan mina kunder och naturligtvis sköter jag hanteringen av uppgifter på ett seriöst och professionellt sätt.